Почвени и климатични условия

Почвени и климатични условия в България са благоприятни за отглеждане на Tuber Melanosporum и Tuber Magnatum. В естествената си среда, Tuber Melanosporum се среща от субконтинентален до Средиземноморски климат, където средните годишни валежи, като цяло са високи (600 до 850, понякога до 1200 мм), и при средни месечни валежи над 40 mm. В най-благоприятният климатични условия са липсата на горещо лято и трайно засушаване. Дъждовете през Юли и август са много важни. Температурни промени, дневни или сезонни трябва да са умерени без резки промени. Tuber Magnatum расте в гъста растителност, където почвата е винаги засенчена. Това са условия, благоприятстващи една постоянна влажност на почвата, във всеки сезон. Местообитанието на Tuber Magnatum е по-различно от това, което отговаря Tuber Melanosporum. Долини или наклони терени (склонове с наклон, по-малко от 40%) са местата, които са най-благоприятни. Надморската височина не трябва да надвишава 800 метра, оптимално около 400 m.

Благоприятна почвена структура за Tuber Melanosporum и Tuber Magnatum са почви с богато съдържание на пясък, варовици, мергели, мергелни варовици или глинест мергел.

Прочети още: Почвени и климатични условия

Цер

quercus cerris

Ц

ерът (Quercus cerris) е широколистно листопадно дърво със силно развита коренова система, която прониква дълбоко в земята. Церът е сравнително непретенциозен към условията на средата, като издържа и на високи и на ниски температури. Това го прави идеален госприемник за култивиране на Tuber Melanosporum. Микоризата дава на дървото много предимства при развитието и разтежа. Расте при почти всякакви почви, но най-добре се развива в сиви горски почви и канелени горски почви. Церът е сухоустойчив вид и се развива оптимално в по-сухи и топли условия. На височина церът достига до 30 - 35 метра. Кората му е много характерна, сиво-черна на цвят и дълбоко и грубо напукана. Поради това може да бъде разпознат и само по кората. Листата на цера са прости и продълговати, нарязани на няколко странични дяла. На дължина достигат

Прочети още: Цер

Бял дъб

Quercus pubescens

Б

елият дъб (още космат дъб, Quercus pubescens) е широколистно листопадно дърво от семейство Букови, род Дъб. Височина достига до 20 метра. Младите клонки и пъпките са гъсто овласени, листата са със силно променлива форма и размери, до 10 см дълги. Жълъдите са приседнали. Расте предимно по южните планински склонове до около 1000 метра надморска височина.Той има добре развита коренова система с множество тънки коренчета в близост до повърхността, което го прави добър гостоприемник за спорите на трюфела. В България това дърво се развива много добре. Устойчив е на нашият климът, именно за това е много добър избор за изграждане на Трюфелни плантации. На есен се разсажда от жълъди. Младите фиданки е добре да се засадят на пролет в началото на март, когато в почвата има голямо съдържание на влага.

Прочети още: Бял дъб

Информация за микоризата

Микориза

При много гъби съществува тясна връзка с дърветата. Гъбният мицел плътно оплита корените на растението, образувайки т.н. микориза (гъбокорен). Разклонената мрежа гъбни, хифи изпълнява роля на коренови власинки, помогайки на растението да извлича от почвата минерални вещества като азот и фосфор. Гъбите получават от растението някои продукти на фотосинтезата. Има гъби, отделящи антибиотици, които защитават стопанина им от паразитни гъбички и бактерии.

В атмосферата азотът се намира в свободна форма във вид на молекула N2. Растенията могат да усвояват азота само в свързан вид (като атоми). Бактериите от рода Rhizobium играят тази важна роля в селското стопанство. Те образуват азото-фиксиращи възелчета в корените на бобовите като грах, фасул и люцерна.

Прочети още: Информация за микоризата

Жизнен цикъл

tree root

 • Януари - начало на нарастване
 • Февруари - бързо нарастване
 • Март - продължават да нарастват
 • Април - започват да зреят бавно
 • Май - зреят
 • Юни - вече са узрели
 • Юли - Готови са беридба
 • Август - Спорите са готови за разсяване
 • Септември - Спорите покълват
 • Отктомври - Мицелните спори проникват в почвата
 • Ноември - Гъбите се установяват в земята
 • Декември - Вече са формирани