Избор на терен

bookkeepingИзборът на терен трябва да се направи съгласно нашите подробни указания за избор на терен и почвен профил. Цялата необходима информация за избор на терен е побликувана в този уебсайт. Също така, Вие можете да свържете със нас за допълнителна професионална консултация и разяснения.

Ако вече разполагате със собствен терен и планирате засаждане с трюфели, ще трябва да направите пълен лабораторен анализ на почвения профил. Резулатата от анализа ще определи, за кой вид трюфели е подходящ вашият терен.

Вземане на почвени проби

Вземане на почвени пробиВземането на повени проби е задължително условие. Изследването в специализирана лаборатория дава точна информация за физико-химичния състав, киселинността и структурата на почвата. На базата на тези анализи се изготвя доклад за пригодността на терена за изграждането на Трюфелна плантация.

Вземането на почвени проби отговорен процес и трябва да се спазват някои важни правила. В случайте когато терена има наклон или голяма площ, трябва да сме сигурни, че целият терен има еднородна структура на почвата. Това става като се вземат няколко проби от различни участъци на терена. Дълбочината на вземане на пробите трябва да бъде между 25-30см.

Предварителното pH измерване спестява време и пари, необходими за търсене на подходящ терен, когато целите залесяване с точно определен вид трюфели. Това измерване се направи със специализиран уред с висок клас на точност.

Анализ на почвата

Анализът на почвата е необходмио условие, чрез него се получва ясна представа за пригодността на почвата, за нейните физико-химични характеристи и киселинноста (pH) и. На базата на този анализ, ние ще Ви предложим най-добрият вид трюфели подходящ за терена.

packageПочвата която е необходима за лаботаторен анализ се взема от терена като се съблюдава да е еднородна. Количеството необходимо за извършване на изледвания е около 300 грама, взети от 25-30 см дълбочина. Ако терена има резнородна почва, голяма площ и наклон, трябва да се вземат няколко проби.

Взетата проба се поставя в найлонов плик, след това плика се поставя в затворена кутия.  След това трябва да я изпратите до наш адрес , заедно с Вашите имена и описнание на терена от където е взета пробата, като преди това да заплатите сумата . Пробата ще получи уникален номер и ще бъде изпратена в френска лаборатория за анализ.

След 30 дена ще получите доклад с резултатите от направените анализи и заключение за кой вид трюфели е подходяща вашият почвен профил.

Договор за доставка на фиданки

Договор за доставка на фиданкиСлед получването на резултатите от пълния почвен анализ, става ясна пригодността на почвата за кой вид трюфели е подходяща. След това ако клинета желае, може да направи поръчка за доставка на микозирани фиданки. Това става със сключването на договор за доставка на фиданки. В този документ се описват вскички права и задължения на страните, също така се договарят срокове за доставка и цени.

Залесяване

Залесяването е последния завъшващ етап от изграждането на вашата трюфел-плантация. Към него трябва да се подходи внимателно, като се вземат предвид всички наши уканазния за извършване на това лесотехническо мероприятие. Планирането на дата за залесяване трябва да бъде съобразено с датата на доставка на микозираните дръвчета и метерологичните условия. Необходимо е да бъде извършена предварителна подготовка на терена, с цел преминаване към засаждане. Разполагането на дръвчетата към терена се извършва съгласно технологична карта на залесяване. Те се разполагат последователно на серийните номера на всяка фиданка, като се  започва от горния ляв ъгъл на терена.Залесяването може да се извърши, от Вас, организирано със собствени средства и работна сила; от външна фирма специализирана във засаждане на дръвчета.