Изкупуване на култивирани трюфели

Фирмата изкупува следните видове трюфели: Tuber Melanosporum, Tuber Uncinatum, Tuber Aestivum, Tuber Magnatum, без ограничение за количества.

Основни правила:

  • Документ за произход, даващ информация за място и дата на добиване, вида на трюфела, произход на дръвчетата;
  • Сортиране по качество, съгласно международните правила за качество. Индивидулано се селектира всеки трюфел;
  • Заплащането се извършва веднага, след разделянето на качества и приемането на продукцията;
  • Нашите изкупни цени са седмични т.е., променят се всяка седмица съобразно международните изкупни цени;

Изкупуване на диворастящи трюфели

Фирмата изкупува следните видове трюфели: Tuber Magnatum, Tuber Borchii, Tuber Uncinatum, Tuber Aestivum, Tuber Melanosporum, Tuber Brumale, Tuber Macrosporum

  • В прясно или замразено състояние, от всички качества;
  • Седмични изкупни цени, съобразени с международните изкупни цени;
  • Преди да направите запитване за цена, трябва да направите сортиране по качества съгласно нашите указания за това;
  • Заплащането се извършва веднага след преглеждане на качествата и приемането на продукцията;