Често задавани въпроси

Моля изберете категория въпроси

Търси въпрос
Въпроси свързани с избора на терен, изложение, наклон...
Въпроси свързани с вземането на проби от почвата, определяне на pH стойност, структура и пригодност на почвата за отглеждане на трюфели.
Въпроси свързани с договора за поръчка и доставка на микоризирани фиданки.

Въпроси свързани с залесяването и  култивирането. Избор на терен, почва, вид дръвчета, вид трюфел и първоначално проучване и планиране на изграждане на плантация.

Въпроси свързани с последващите обработки и поддръжка на плантацията, реализцация на добитите трюфели и изкупни цени.
Въпроси свързани с възможности за финансиране по различни програми за залесяване. Изготвяне на проекти за кандидастване по програми или за кредитиране от банка.