Описание на видовете обеми

Share

volumensВсички фиданки са произведени във Франция и лицензирани от I'INRA, етикирани със сериен номер.

В зависмост от обема на кореновата система имат следните наименования:

GR400 -  обем кореновата система 400 см3. Кутия от полистирол
GR430 -  обем кореновата система 430 см3. Контейнер транспортиране 24 бр/щайга
GR600 -  обем кореновата система 600 см3. Контейнер транспортиране 28 бр/щайга
GR1.5L- обем кореновата система 1.5 литра. Контейнер транспортиране 15 бр/щайга
GR3L  -  обем кореновата система 3 литра. Контейнер транспортиране 6 бр/щайга

Видове дървчета са:

Лешник  (CORYLUS avellana)

Габър (Carpinus betulus)

Каменен дъб (Quercus Ilex)

Космат дъб (Quercus pubescens)