Основни правила

Стъпки при изгражадането на плантация

Избор на терен

Share

Ако все още не сте закупили земята първо трябва да се направят предварителни pH измервания на почвата. Трябва да знаете, че стойността на pH е най-важния, но не е единствения показател определящ подходящите условия за отглеждане на трюфели. Предварителното pH изледване, ще Ви даде насока за търсене на подходящ терен. Ако вече разполагате с терен и планирате засаждане, трябва да се направи пълен лабораторен анализ на почвата. След това ще получите подробен доклад за въможностите за засаждане и промяна на почвения състав с добавяне на различни химични елементи (варовик, калций и др.) За постигане на добър резултат е необходимо да се спазят всички изисквания към терена, а именно състав и структура на почвата, pH стойност, съдържание на варовик, калции и др., изложение на терена, локален климат, наличие на водоизточник в близост.

Основните характеристики на терена::

  • Терена трябва с южно изложение при засаждане с Tuber Melanosporum, за Tuber Uncinatum и Tuber Aestivum изложението трябва да бъде запад или север.
  • За предпочитане е в близост да има естествен водоизточник, за да се изполва за поливане през сухите месеци на годината /юли и август/. Може да се замени с цистерна за поливане през този период на годината.
  • Терена трябва да е отдалечен от обработваеми земеделски земи и трябва да имат отстояние не по-малко от 15метра от гора.

Като при строежа на всяка къща основа е от голямо значение. Правилният избор на терен е гаранция за успеха! Доверете се на професонализмът ни.

Избор на производител на микозирани фиданки  

При избора на прозиводител, единичната цената за дръвче НЕ трябва да е водещото условие. Много често при избора на производител на посадъчен материал, инвеститорите залагат на най-ниската цена. Това е и основната грешка в този нов бизнес. Ако не сте запознати в детайли с предлаганите цени от лидерите в световен мащаб, няма как да прецените дали цената е ниска или висока. При производители от такъв клас цената е равна на високо качество и гарантирани добиви, което е най-важното условие за планираната инвестиция и обезпечава валожените средства. Производители от такъв клас, имат гарантирани резулатати на използваната технология. Гарантирани по най-сигурния начин, чрез резулатите постигнати от техните клиенти.

Ниската цена най-често означава:

  • Остаряла технология за микозиране. За да се използва нова технология за микозиране, производителя трябва да закупи патентни права за прилагането и.
  • Прозиводителя не гарантира норма на добив.
  • Обикновенно липсва обратна информация от техни клиенти за постигнатите резулати, годишен добив, степен на захващане на младите фиданки в първите години след залесяването, изкупуване и начин на плащане на реколтата.

Избора на производител на микозирани фиданки трябва да е продиктуван основно от резултатите, които постигат техните клиенти и използваната технология за микозирнане. Именно технологията е определяща за успеха на вашата плантация.

Ние сме фирма с богат опит в областта на търговията с трюфели. Търгуваме всички видове трюфели имаме необходимия опит и информация за пазара, с интерес следим резултатите при различните производители на микозирани фиданки. След внимателен анализ на събраната  информация, ние се спряхме на производители с доказани производства, резулати и годишен добив. Избраните от нас производители са лидери на пазара във Франция и Италия. Започнали са да микозират дръвчета-трюфели преди повече от 64 години, през 1948 г. във Франция. Добивите от плантациите изградени с тяхната технология във Франция при Tuber Melanosporum надхвърля 50 тона годишно. Стрикното спазване на технологията, постоянният контрол на качеството и мониторинга от външни организации дават гаранция за качеството на микоризираните дръвчета. Патентованата технология за отглеждане на расъда дава до 100% успеваемост на засадените дръвчета. За да се постигне необходимото качество нашите производители подлагат на щателен преглед и контрол на всеки един трюфел, от който се взема мицел за "заразяване". В много случай не може да се установи "на око" кой трюфел от кой вид е. Микроскопският анализ в специализирана лаборатория гарантира това. Трябва да знаете че някои "производители" използват стари технологии за микозиране, влагат  мицел от трюфели с ниско качество, неустановен произход и вид. При тях липсва контрол на качеството на произвежданите микозирани дръвчета. Това оказва влияние на добива, степента на захващане на новите фиданки и това налага презалесяване. Обикновенно тези производители са от скоро на пазара, а периода на първото плододаване е голям 7-8 години, това означава, че е небходимо повече от десетилетие за да докажат резулатите от използваната технология. В България липсва опит в отглеждането на трюфели, липсват и задълбочени изследвания на този вид гъби от страна на научните институти.

Цената на фиданките се определя на пазарен принцип, но качеството си има своята цена. Постояният контрол над качеството и технологичният процес гарантира успеваемостта на насажденията.

Избор на вид трюфел  

Вида трюфел които може да се отглежда зависи от почвения състав, pH стойността и климатичните условия на даденият терен. Ако все още не притежавате терен за залесяване, можете да направите избор на терен според неговия почвен профил. Това е оптималния път за реализиране на проект.

Следващия не по-малко важен аспект при избора на вид трюфел е съотношението между: направена инвестиция (цена на проекта), добива от хектар и изкупната цена за всеки вид или рентабилност на плантацията.

Разбира се всеки вид трюфели си имат своите предимства и недостатъци.

Параметри/Вид
Норма на зажадане
Цена на фиданка
Период на беридба по месеци в годината
Добив след 6-8година
Средна цена за кг.
Доход от хектар
pH диапазон
Недостатъци и рискове
Tuber Melanosporum
400 бр./xa
28-73 лв/бр.
Декември, Януари, Февруари, Март
70-90 кг/ха
300-500 евро/кг
32 000 евро/ха
7.8-8.5
Опасност от измръзване
Tuber Uncinatum
800 бр./xa
25-42 лв/бр.
Септември, Октомври, Ноември, Декември
70-120 кг/ха
80-250 евро/кг
15 000 евро/ха
7 - 8
Ниска продажна цена
Tuber Aestivum
850 бр./xa
25-42 лв/бр.
Април, Май, Юни, Юли, Август
80-120 кг/ха
30-100 евро/кг
5 000 евро/ха
7 - 8
Ниска продажна цена
Tuber Magnatum
400 бр./xa
210-295 лв/бр.
Септември, Октомври, Ноември, Декември
5-15 кг/ха
1000-3000 евро/кг
10 000 евро/ха
7.5 - 8.5
Недоказан добив

Посочените цени са средни и зависият от състоянието на пазара. За да изберете вида трюфел за Вашата плантация трябва си направите точен икономически анализ, като предпоставките са: какви са Вашите възможности за инвестиране и очакванията Ви за бъдещите доходи. 


Управител
+359886100204