Технология за изграждане и управление на трюфел плантация

Норма на засаждане

При различните видове трюфели има различни норми на засаждане:

demensionsTuber melanosporum при този вид, между дръвчетата в колона на засаждане разтоянието е 4 метра и 6 метра между редовете, при норма на засаждане 400 растения на хектар. Необходимо е да се насочат редвете по посока Север - Юг, така че слънчевата светлина достига равномерно от двете страни на редовете.

Tuber Uncinatum за оптимална плътност на насажденията се приема от 800 до 1000 растения на един хектар при разположение 4х4 метра или 3 м х 2,5 м, тъй като този вид трюфели предпочитат сянката и задържането на влага в почвата.

Tuber Aestivum за този вид трюфели се прилага гъстота от 800 до 1000 растения на хектар, като при Tuber uncinatum

Tuber Magnatum разстояния на засаждане са идентични с тези на Tuber Melanosporum, или 400 растения на хектар (4x6 метра или 5x5 метра).

Подготовка на почвата

Най-добре е да се извърши дълбока оран от 30-40 см в дълбочина, последвана от дискуване. models-trapПри малки терени, по-малки от 2000 кв.м. се обработват само в мястото на засаждане около 1-2 кв. метра, като се предвижда дупката да е в средата на обработеното място.
Ако почвата е много скалиста, трябва да се отстранят камъните от самата дупката за засаждане, трябва да се уверите, че почвата е рохка около корена.

Засаждане

Дълбочината на посадъчните ями се определя от почвения тип и от предпосадъчната подготовка на мястото. За леките, пропускливи и топли почви тя е 45-50 см. След това посадъчните ямки се запълват с 2/3 от дълбочината им. След като почвата покрие корените мястото около тях се уплътнява от периферията към центъра, с което се избягва накъсването на корените или разместване на дръвчето.

Разсадът от микоризирани фиданки с трюфели трябва да бъде сортиран и подготвен преди започване. При засаждането на дръвчетата, кореновата шийка трябва да остане 2-3 см над почвената повърхност. След като посадъчната ямка се запълни до повърхността се прави венец от почва около дръвчето, за да се задържа водата. След засаждането се дръвчето се полива с 10-15 литра вода.

Използването на мулч през първите години улеснява поддръжката, намалява плевенето и окопаването, също така намалява изпаряването на вода от почвата. Има различни видове мулч, най-добре е да се използват плочи от агломериран корк - биоразградими мулч, размери около 70 см в диаметър. За големи плантации, може да се използва полиетиленов мулч на ролка - 80 микрона дебелина. Между 3 и 4 година след засаждането този мулч е необходимо да да се отстрани.

Мрежата на индивидуална защита срещу зайци и други дребни животни е от съществено значение. За да се защитите разсада добре, поставета така защитната мрежа, че дръвчето да се намира в нейният център, по този начин тя също ще служи и за преграда срещу резките пориви на вятъра, а също така прави сянка на младата фиданката в слъчево време, и при резките темепратурни промени.

Срещу глигани, прасета и други по едри животни , най-ефективната защита с ниска цена е електрическа ограда, тя е с бърз монтаж и лестна за изграждане.

Резитба и слънцегреене

През първите години от засаждането не се извършва резидба. Резитбата започва когато дръвчето нарастне до 1,5 метра височина. Целта на резитбата е дръвчето да развива голяма и силна коренова система, да пропуска слънчева слетлина през короната на дръвчето, да се намали риска от заразяване с паразити. Общата височина на дръвчето не трябва да надвишава 2 метра, дори след като дръвчето навърши 15-20години. Чрез механичното контролиране на височината и големината на коронота, дръвчето много бързо развива нова, голяма и силна коренова система. Трюфелните спори обхващат младата коренова система и в резултат на това  добива се увеличава.

 

Поддръжка и управление

За получаване на максимални добиви е необходима поддръжка на плантацията.

  • Към поливане се прибягва в горещите и сухи месеци на годината (Юли, Август, Септември), когато количеството валежи през месеците е малко и недостатъчно. Няма специални изисвания за поливна система, може да бъде всичко цистерна, маркучи и т.н.
  • Ежегодна резитба на короните на дръвчетата. Много важно условие за максимален довив. Извършват се през пролета, след разлистване на дръвчетата.
  • Повърхностни (5-8 см) обработки на горния почвен слой. Трябва да се извършват внимателно и да се избягва засушаване на горният слой на почвата. Те се  извършват веднъж годишно, през пролетта.

Ограничения

Не трябва да се засяват микоризирани дръвчета върху сечища, тъй като рискът от замърсяване на разсада с мицел на диворастящи гъби е голям, защото конкурецията на другите видове гъби намалява успеваемостта на култивираните трюфели. Също така не е препоръчително да се засаждат в средата на гора или в близост по същите причини.

При засаждане с Tuber Melanosporum е възможно измръзване на реколата. Това може да се случи при рязко застудяване при повече от -10градуса, без наличие на снежна покривка в този период. Географската ширина и климата в България са подходящи за отглеждане на този вид трюфели. Доказателство за това е, че има изградени плантации в страни разположени на север от България, като: Румъния, Унгария и Германия.


Управител
+359886100204