Трюфелни плантации

С развитието на селското стопанство, изсичането на горите, замърсяването на въздуха и човешката дейност в горите намалява ариалите за добиване на диворастящи трюфели. От друга страна оголените пространства допринасят за ерозия на почвата, недостиг на водни ресурси, предпоставки за бедствия породени от водната стихия. Множеството европейски програми са насочени иммено в тази насока за залесяване на голи полета или пасища. Основно се използват дървесни видове характерни за даденият регион за да не се получва "замърсяване на гинетичния материал", чрез европеска програма за развитие е възможно да се финансира проект за трюфелна плантация. Засаждането на плодни дръвчета изисква обработки, третиране с различни торове и пестициди, отглеждането на плодните дръвчета е сериозно начинание изискващо знания, умения за изпълнение на основните обработки като резидба, пръскане против вредители, торене, поливане и др. Тези "грижи" от своя страна увеличават цената на реализираната в последствие продукция. Земята, която се използва за градини за плодни дръвчета трябва да е плодородна за да има добри добиви.

Трюфелните плантации имат доста по малко изисквания към почвите, текущата обработка и поддържане, което ги прави добри за инвестиции в по дългосрочен план. Друг фактор предоставящ предимство пред градините с плодни дръвчета, е че плодовете от плантацията се намират под земята и са по малко уязвими на атмосферните влияния. Добивите от трюфелна плантация са също добри и с много висока пазарна цена. Друг аргумент при избора трюфелна плантация или градина с плодни дръвчета, е че в дългосрочен план няма опастност от свръх пройзводство, тъй като става въпрос за равновесие между добивите на диворастящи трюфели и култивирани. С намаляването на трюфелите в природата пазарът на култивираните ще нараства. За изграждането на такова плантация е необходима земя от най ниска категория, може да е с наклон до 10 % и да не е земеделска земя последното е за предпочитане. В зависимост от периода на зреене на видовете трюфели има различен подход към изборът на терен. За да се стартира подобен проект е необходимо да се направят предварителни проучвания на терена съобразени с вида трюфел, който ще се култивира, като се съблюдават следните критерии:

Като начало се вземат проби от почвата за да се определи нейната киселинност, това се извършва с професионални мобилни уреди на место. Различните видове трюфели изискват различна стойност на pH, но всичките "обичат" алкалните почви. За Tuber melanosporum и Tuber magnatum за pH е между 7.5 до 8.5,  за Tuber uncinatum е между 7 и 8.

Следва да се определи състава на почвата основните нейни харектеристики, които отговарят на профила съвместим с трюфелите, които са: съдържание на хумост, то трябва да е ниско, съдържание на карбонати (варовик), добре дренираната почва състояща се от минерали с различна големина, ниско съдържание на глини до 40 % за Tuber melanosporum и Tuber magnatum и до 60 % за Tuber uncinatum, съдържанието на азот и въглерод в хумосът е в границите от 10 до 20; Tuber melanosporum и Tuber magnatum е 10, а за Tuber uncinatum 20. Комбинацията от камениста почва с високо съдържание на варовик и умерено съдържание на хумост са идеални за развитието на трюфелите, газообменът е от същественно значение при нарастването и зреенето им уплътнените глинести почви влошават циркулацията на въздух в почвата, това лишава трюфелите от азот необходим им за разтежа.

plantations franceДруга основна особенност е изложението на мястото, където се засаждат ако смятате да засаждате, ако ще култивирате Tuber melanosporum, това е зимен трюфел и той зрее от средата на Декември до средата на Март. По време на узряването му е неоходима топлината на слънцето, а и при беридба ако има останала снежна покривка ще е проблем за намирането му. Ориентацията на плантацията трябва да е север-юг, като спускането на наклона да е на юг. Много важно е да познавате района, в който избирате мястото за Вашият проект добре е да сте родом или поне да имате знания за това как протичат сезоните. За зимните трюфели е от голямо значение да не натрупва дебела снежна покривка, но от друга страна при най мразовитите месеци като началото на февруари голите полета без снежна покривка не са за предпочитане, защото почвата замръзва в дълбоина до 15 см, ето защо е необходимо мястото да е добре огрявано от слънцето и сезона да протича без екстремни промени в температурата. При есеният трюфел Tuber uncinatum е необходимо в района през лятото да има валежи за да се стимулира разтежа на плодът. При този вид не е необходимо да има пряка слънчева светлина тъй като температура през деня е висока.

След като се избере земята е необходимо да се избре видът фиданки в зависимост от околните дървета за да не се внасят на съответното място нов генетичен материал, който ще се конкурира с вече приспособилият се за тези условия. Добрият подбор на видът дръвчета дава по големи шансове за оцеляване на новите насаждения.

Слад като сте направили изборът на място е необходимо да се направи анализ на почвата, като за целта се вземат еднородни проби от 30 см дълбочина. Трябва да се знае, че характеристиките на почвата са относително еднакви на дадено място, но ако има видими различия е необходимо да се вземат повече от една проби. Тези проби се изпращата в сертицирана лаборатория за изледване и в определения срок се изготвя доклад с анализите и с заключение дали е подходяща почвата или е необходимо внасяне на допълнителни елементи за подобряването и. На този етап от проекта е много важно да се вземе правилното решение, тъй като от него зависи успеваемоста на цялото начинание.

Вече взехте решение с наша помощ следва...

Добре е да се извършат милиоративни работи на земята. Когато ще се засажда колямо парче земя за предпочитане е редовете да се покрият с биоразграждащ се полиетилен за да се намалят разходите за последващи обработки. Добрата грижа за дърветата дава по добри резултати при плодоотдаването. Необходимо е да се поливат в сухите периоди от годината, за това е нужно да се използват ако има в близост естествени целогодишни водоисточници или да се осигури цистерна с вода. Резидбата и оръннта се извършва внимателно за предпочитане е да е механизирано. Във връзка с това трябва да съобразите междуредието с наличната техника или да засаждатате на разстояние 7 метра между редовете.

Засаждането на дръвчетата се извършва през пролетта или есента. За предпочитане е есента тъй като развитието на младите дръвчета е в застой, а високото съдържание на влага спомага развитието на кореновата система. Предлаганите микоризирани дръвчета са култивирани по уникална технология защитена с патент, даваща много добре развита коренова система, която е "в готовност" да се развива в естествената си среда много бързо. При 100 % гаранция за наличието на микориза това е идеален старт на Вашата плантация. Добрата грижа за дръвчетата, като защитата против животни, силен вятър или изскубване дава отлични шансове за много висока успеваемост.

За да постигнете добри резултати е необходим професонален подход към целият процес по изграждането, управлението и реализцията на готовата продукция от трюфелна плантация. Ние предлагаме нашата професионална помощ за не се лутате по пътя на изграждането на трюфелна плантация. Успехът зависи от "отборната игра" на всички участници в един такъв проект, ето защо не се колебайте търсете ни по всяко време ще се радваме да участваме като външни терньори /консултанти/ във Вашият отбор.


Управител
+359886100204