Регистрирането и използването на потребителска регистрация, Ви дава възможност за достъп до допълнителна информация за цени, документи и други данни. Ако сте регистриран потребител на нашият уеб сайт, ще получавате навременна информация за промоции, цени, залесителни кампании както и много друга полезна информация.